Showing all 8 results

Montaža klima uređaja od 5,6 do 8,0 kW

351,00 KM sa PDV-om
- jedan proboj zida - cigla do 50 cm ili beton do 30 cm debljine - do 3 metra dužine instalacija između unutrašnje i vanjske jedinice izvedenih od predizoliranih bakrenih cijevi i elektro instalacija - par odgovarajućih pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice - do 3 metra cijevi za odvod kondenzata, slobodnim padom - spajanje el. napajanja na postojeću električnu instalaciju - potrošni materijal (izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni potrošni materijal za navedenu montažu) - puštanje u rad i ovjera Garantnog lista

Montaža klima uređaja od 4,6 do 5,5 kW

327,60 KM sa PDV-om
- jedan proboj zida - cigla do 50 cm ili beton do 30 cm debljine - do 3 metra dužine instalacija između unutrašnje i vanjske jedinice izvedenih od predizoliranih bakrenih cijevi i elektro instalacija - par odgovarajućih pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice - do 3 metra cijevi za odvod kondenzata, slobodnim padom - spajanje el. napajanja na postojeću električnu instalaciju - potrošni materijal (izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni potrošni materijal za navedenu montažu) - puštanje u rad i ovjera Garantnog lista

Montaža klima uređaja do 4,5 kW

292,50 KM sa PDV-om
- jedan proboj zida - cigla do 50 cm ili beton do 30 cm debljine - do 3 metra dužine instalacija između unutrašnje i vanjske jedinice izvedenih od predizoliranih bakrenih cijevi i elektro instalacija - par odgovarajućih pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice - do 3 metra cijevi za odvod kondenzata, slobodnim padom - spajanje el. napajanja na postojeću električnu instalaciju - potrošni materijal (izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni potrošni materijal za navedenu montažu) - puštanje u rad i ovjera Garantnog lista  

Redovni godišnji servis i čišćenje klima uređaja

60,00 KM sa PDV-om

RADOVI NA UNUTRAŠNJOJ JEDINICI

 • čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zraka
 • čišćenje isparivača hemijskim sredstvima
 • čišćenje kade kondenzata
 • čišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhivanjem i vodom
 • čišćenje turbine
 • mjerenje temperature usisa i ispuha
 • kontrola elektromehaničkih sklopova
 • kontrola plinske i elektroinstalacije
 • po potrebi ulaganje tableta u kadu kondezata

RADOVI NA VANJSKOJ JEDINICI

 • mjerenje radnih parametara, radnog pritiska-tlakova plina
 • kontrola rada ventilatora
 • provjera mehaničkih učvršćenja
 • ispunjavanje i ovjera radnog naloga
 • dolazak na objekt uračunat

Demontaža klima uređaja

60,00 KM sa PDV-om
 • Demontažu zidne ili podne unutrašnje i vanjske jedinice do 3m visine
 • Komprimiranje radnog medija u vanjsku jedinicu ili povlačenje u bocu, te ekološko zbrinjavanje
 • Zaštita ventila i spojeva izolacijskom trakom
 • Odvoz neispravnog klima uređaja i ekološko zbrinjavanje

Čišćenje i dezinfekcija klima uređaja

50,00 KM sa PDV-om
 • Čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zrak
 • Čišćenje isparivača kemijskim sredstvima
 • Čišćenje kade kondenzata
 • Čišćenje kanalica isparivača
 • Čišćenje odvodnog crijeva kondezata
 • Čišćenje turbine
 • Provjera svih funkcija

Servis laptopa

10,00 KM sa PDV-om
Vršimo usluge servisa računara: dijagnoza kvara, zamjena komponenti, instaliranje licenciranog OS, čišćenje, servis baterija, testiranje hardware-a i software-a kao i ostale usluge koje nisu navedene.

Servis računara

10,00 KM sa PDV-om
Vršimo kvalitetan i brz servis računara i računarskih komponenti: dijagnoza kvara, zamjena komponenti, instaliranje licenciranog OS, čišćenje, testiranje hardware-a i software-a,ostale usluge koje nisu navedene.